Procedury bezpieczeństwa cyfrowego

Procedury bezpieczeństwa cyfrowego

 • Dostęp do treści szkodliwych, niepożądanych, nielegalnych publikowanych w Internecie
  np. przemoc, pornografia, sekty, popularyzacja faszyzmu, nawoływanie do samokaleczeń, werbunek do org. terrorystycznych, promowanie korzystania z narkotyków
 • Cyberprzemoc
  nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem sieci, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów z użyciem sieci oraz podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli
 • Naruszenia prywatności
  dotyczące nieodpowiedniego lub niezgodnego z prawem wykorzystania danych osobowych lub wizerunku dziecka i pracownika szkoły (przestępstwo)
 • Zagrożenia dla zdrowia dzieci w związku z nadmiernym korzystaniem z Internetu
  infoholizm (siecioholizm) – nadmierne, obejmujące niekiedy niemal całą dobę korzystanie z zasobów Internetu i gier komputerowych (najczęściej sieciowych) i portali społecznościowych przez dzieci
 • Nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów w Internecie
  zagrożenie obejmuje kontakty osób dorosłych z małoletnimi w celu zainicjowania znajomości prowadzących do wyłudzenia poufnych informacji, nawiązania kontaktów seksualnych, skłonienia dziecka do zachowań niebezpiecznych dla jego zdrowia i życia lub wyłudzenia własności (np. danych, pieniędzy, cennych przedmiotów rodzinnych)
 • Seksting
  prowokacyjne zachowania i aktywność seksualna jako źródło dochodu osób nieletnich – przesyłanie drogą elektroniczną lub publikowanie w portalach (społecznościowych) prywatnych treści, głównie zdjęć, o kontekście seksualnym, erotycznym i intymnym
 • Bezkrytyczna wiara w treści zamieszczone w Internecie
  nieumiejętność odróżnienia treści prawdziwych od nieprawdziwych, bezkrytyczne uznawanie za prawdę tez publikowanych w forach internetowych, kierowanie się informacjami zawartymi w reklamach
 • Łamanie prawa autorskiego
  ryzyko poniesienia odpowiedzialności cywilnej lub karnej z tytułu naruszenia prawa autorskiego albo negatywnych skutków pochopnego spełnienia nieuzasadnionych roszczeń (tzw. copyright trolling)
 • Zagrożenia bezpieczeństwa technicznego sieci, komputerów i zasobów online
Udostępnij na: