POWINNOŚCI  RODZICÓW WOBEC DZIECKA

  1. Opieka nad dzieckiem: zapewnienie pożywienia, higieny, dachu nad głową, dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo, zaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych, społecznych i edukacyjnych.
  2. Bezpieczeństwo emocjonalne: empatia, czułość, okazywanie miłości, budowanie więzi – zasilanie emocjonalne zapewni na całe życie silę emocjonalną i poczucie własnej wartości.
  3. Wychowanie: uczenie zasad postępowania, stawianie granic, konsekwencja, sprawiedliwe traktowanie, zaangażowanie w życie dziecka.
  4. Ochrona przed szkodliwymi wpływami i zapobieganie degradacji psychicznej: aktywna obecność w życiu dziecka, dostępność, gdy potrzebuje pomocy, rozmowy, kontrola jego poczynań, budowanie zaufania i autorytetu rodzica, uczenie wartości w codziennym życiu, także poprzez własny przykład, wymaganie wykonywania obowiązków domowych, dobrego zachowania wobec siebie i innych; nauczenie mądrego korzystania z mediów, informacji, rozrywki, ze swojej wolności (uczenie mądrych wyborów, uczenie odpowiedzialności i korzystania ze swobód).
Udostępnij na: