Zabawa Karnawałowa

W czwartek 2020 roku w godzinach 16.00 do 20.00 w naszym Ośrodku odbył się Integracyjny Bal Karnawałowy. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Starosta Kraśnicki Pan Andrzej Rolla. Współorganizatorem imprezy był Powiat Kraśnicki. Wsparcie finansowe jakie otrzymaliśmy od Powiatu pozwoliło na pokrycie niezbędnych kosztów. Na Bal Karnawałowy czekało całe grono wychowanków. Samorząd pod opieką pani Marzenki Dziwisz przygotował wystrój Sali. Tematem przewodnim było hasło „Na ludową Nutę”. Ściany hali ozdobiono ludowymi  chustami, bibułowymi kwiatami, plakatami – sala zachwycała wystrojem. Stoły pięknie nakryte obfitowały w smakowite przekąski, zachęcały do degustacji i rozmów przy stole. Oprawę muzyczną zapewnili nauczyciele pani Mariola Gołąb i pan Andrzej Wierzchowiak. Wszyscy świetni się bawili, a zabawy integracyjne i konkursy sprzyjały nawiązywaniu lepszych relacji i fantastycznej atmosferze. Były nagrody, dużo śmiechu  i radości. W wolnej chwili uczniowie z zespołu wokalnego śpiewali piosenki. Radosne chwile zostały uwiecznione na zdjęciach i będą jeszcze długo wspominane.

Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że nasza zabawa karnawałowa była tak wspaniała – SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Udostępnij na:

Dzień Zawodowca

W dniu 13 lutego 2020r. w SOSW w Olbięcinie odbył się Dzień Zawodowca, którego celem było aktywizowanie uczniów do rozwijania umiejętności zawodowych , przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej oraz kształtowanie  właściwych postaw.

Na spotkaniu przedstawiono treści związane z realizacją zadań doradztwa zawodowego w Ośrodku, obejmujące:

  • kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności,
  • stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych;
  • przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.

Uczniowie prezentując swoje umiejętności: wykonali tematyczne plakaty, sporządzili przekąski  oraz zatańczyli walca.

 Impreza była też okazją do podsumowania projektu ,, Młodzi profesjonalni konkurencyjni”,  realizowanego przez absolwentów naszej szkoły w zakładach produkcyjnych.  Omówiono  korzyści  wynikające z zatrudnienia, nie tylko w kwestii wynagrodzenia lecz kształtowania postaw prospołecznych, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym.

Przedstawiciel PUP w Kraśniku p. Joanna Kozub zapoznała zebranych z lokalnym rynkiem pracy, czynnikami wpływającymi na sytuację bezrobocia w regionie oraz zawodami deficytowymi i nadwyżkowymi.

Pan Wicestarosta Andrzej Cieśla pogratulował młodzieży  i pracownikom za zaangażowanie i wkład w realizację imprezy.

Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni do degustacji przygotowanych wyrobów i deserów.

Udostępnij na: