Logopeda

Zajęcia logopedyczne w naszym Ośrodku prowadzone są przez mgr Annę Gołąb.

 

Logopeda szkolny w zakresie swojej specjalistycznej pomocy:

*diagnozuje zaburzenia mowy i komunikacji,

*organizuje i prowadzi terapię logopedyczną w zakresie kompetencji językowych i komunikacyjnych:

  • usprawnia motorykę aparatu mowy, funkcje słuchowe, oddechowe i fonacyjne,
  • koryguje wady wymowy,
  • usuwa lub łagodzi objawy zaburzonej komunikacji językowej,
  • stymuluje mowę opóźnioną, mało zrozumiałą dla otoczenia wynikającą z różnych dodatkowych dysfunkcji rozwojowych uczniów,
  • dobiera metody komunikowania się dla uczniów nie porozumiewających się werbalnie.

*prowadzi działania profilaktyczne zapobiegające utrwalaniu się złych nawyków i błędów językowych,

*doskonali mowę już ukształtowaną,

*usprawnia technikę czytania i pisania, a także ogólny rozwój psychomotoryczny,

*zachęca uczniów do twórczej aktywności słownej,

*współpracuje z rodzicami/opiekunami uczniów, pedagogiem, psychologiem, nauczycielami, wychowawcami, aby wspólnie czuwać nad rozwojem mowy i komunikacji u wychowanków,

*wspiera działania profilaktyczne i wychowawcze szkoły.

Zajęcia prowadzone są indywidualnie, systematycznie, metodami i technikami dobranymi do rodzaju zaburzenia oraz osobowości ucznia (logopedyczne, lingwistyczne, pedagogiczne).

Najważniejszy w procesie terapii jest uczeń, dlatego wspieranie go i motywowanie w trudnej nauce mówienia oraz zrozumienie są podstawą oddziaływań terapeutycznych.

Bardzo ważnymi formami prowadzenia terapii są:

zabawa, wykonywanie prac plastycznych, terapia ręki, wykonywanie prac wymyślonych przez uczniów, np. gry planszowe, gry w formie kart, „muzykowanie”, opowiadanie bajek, opowieści, słuchanie tekstów czytanych przez logopedę, rozmowa, relaksacja oddechowa, elementy logorytmiki i inne.

Uczniowie mają możliwość korzystania na zajęciach z multimedialnych programów komputerowych rozwijających funkcje słuchowe, koordynację słuchowo – wzrokowo – ruchową oraz kształtujących i doskonalących wymowę.

Czas spędzony na zajęciach logopedycznych nie jest stracony!

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO GABINETU LOGOPEDYCZNEGO

 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM im. Jerzego Rudlickiego W OLBIĘCINIE!

 

Udostępnij na: