Świetlica

Świetlica w naszym Ośrodku zapewnia uczniom opiekę przed zajęciami oraz po skończonych zajęciach dydaktycznych.

Czas, jaki dzieci i młodzież spędzają w świetlicy pozwala im na odpoczynek po zajęciach dydaktycznych oraz rozwijanie swoich zainteresowań.

Udostępnij na: