Internat

 

Internat jest integralną częścią naszej placówki.

Głównym zadaniem pracy internatu jest wspieranie wychowanka w jego wszechstronnym rozwoju.

 

W internacie zamieszkują wszyscy  chętni uczniowie naszej szkoły. Wychowankowie internatu funkcjonują w grupach wychowawczych.

Z każdą grupą pracuję wykfalifikowana kadra pedagogiczna.

 

Internat czynny jest od poniedziałku do piątku.

Pobyt w internacie jest bezpłatny.

Rodzice/Opiekunowie pokrywają jedynie koszty wyżywienia.

 

Do dyspozycji naszych wychowanków są dobrze wyposażone oraz estetycznie urządzone 2,3 lub 4 osobowe pokoje mieszkalne.

W budynku internatu znajduję się duża słoneczna świetlica w której nasi podopieczni chętnie  spędzają wolny czas na wspólnych grach i zabawach.

Na terenie internatu znajduje się kuchnia z pełnym wyposażeniem AGD, gdzie wychowankowie mogą samodzielnie przygotowywać proste posiłki.

 

W internacie organizowane są różnego rodzaju zajęcia związane z zainteresowaniami i potrzebami naszych podopiecznych.
Jedno z ciekawych form spędzania czasu wolnego przez naszych podopiecznych jest udział w
zajęciach Zespołu Tańca Nowoczesnego i Sportowego. Nabyte umiejętności taneczne
wychowankowie wykorzystują podczas różnego rodzaju imprez.

Ponadto nasi wychowankowie mają możliwość rozwijania swojej kreatywności oraz poprawy sprawności fizycznej poprzez udział w zajęciach plastycznych, sportowych, grach i zabawach zespołowych, jeździe na rolkach i rowerach.

Udostępnij na: