Szkoła Podstawowa Specjalna

 ,,Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

(J.Korczak).

 

      Serdecznie zapraszamy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do Szkoły Podstawowej.

Nasza szkoła w pełni zaspokoi Państwa oczekiwania!

   Szkoła usytuowana jest w bezpiecznej i pięknej okolicy, z tradycjami historycznymi i ponad 60-letnim doświadczeniem.

   Zapewniamy opiekę :

 • wykwalifikowanej, specjalistycznej kadry pedagogicznej;
 • psychologa;
 • pedagoga;
 • logopedy;
 • rehabilitanta;
 • socjoterapeuty;
 • terapeuty Integracji Sensorycznej;
 • pielęgniarską i stomatologiczną.

    U nas  Wasze dziecko będzie w pełni zaopiekowane. Dostosowujemy wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych. Organizujemy zajęcia rewalidacyjne, wyrównujące deficyty rozwojowe. W swojej pracy skupiamy się na mocnych stronach ucznia. Dążymy do wszechstronnego, optymalnego rozwoju dziecka.

Zapewniamy pomoc psychologiczno-pedagogiczną, nieodpłatny internat (odpłatność tylko za wyżywienie), bezpłatne dowozy uczniów, rozwój umiejętności i talentów oraz możliwość kontynuowania nauki w Szkole Branżowej I Stopnia lub w Szkole Przysposabiającej do Pracy.

    Dodatkowo oferujemy:

 • wycieczki edukacyjne;
 • koła zainteresowań: taneczne, teatralne;
 • możliwość udziału w zawodach sportowych na szczeblu lokalnym, powiatowym, wojewódzkim i międzynarodowym;
 • pomoc stowarzyszenia ,,Każdy ma szansę”.

 

Serdecznie zapraszamy potencjalnych kandydatów do Szkoły Podstawowej.

       

                      

 

Udostępnij na: