Oferta edukacyjna

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy jest placówką, do której uczniowie są przyjmowani przez cały rok. Dzieci i młodzież są przyjmowani na podstawie aktualnego na dany etap edukacyjny orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego . Nasza placówka zajmuje się kształceniem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (również z niepełnosprawnością sprzężoną, m.in ruchową i autyzmem).

Aktualnie prowadzimy nabór na rok szkolny 2024/25 i przygotowaliśmy ofertę dla uczniów, którzy takiego kształcenia potrzebują.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o udostępnienie oferty (bezpośrednio lub za pośrednictwem nauczycieli i wychowawców klas) potencjalnym uczniom naszej placówki, uczęszczającym aktualnie do Państwa szkoły i ich rodzicom. Poniżej zamieszczamy e – mail skierowany do nich, zawierający linki do prezentacji, które można odtworzyć na każdym

urządzeniu mobilnym. Będziemy wdzięczni za rozpowszechnienie informacji wśród uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.


Z wyrazami szacunku.

Dyrektor SOSW w Olbięcinie

Małgorzata Wisłocka-Czachór

Udostępnij na: