Biblioteka

 

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

W CZASIE EPIDEMII COVID-19

od 1 września 2020 r.

 1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami zamieszczonymi na drzwiach biblioteki.
 2. Uczeń przed wejściem do biblioteki myje/dezynfekuje ręce.
 3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość – minimum 1,5 m.
 4. Zapewnia się, w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia – co godzinę.
 5. Regularnie są czyszczone powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, blaty, oparcia krzeseł.
 6. Przed wejściem, umieszczona jest informacja o maksymalnej liczbie odwiedzających (5 osób), mogących jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej.
 7. Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie i rekomenduje się stosowanie internetowego systemu katalogowego Mol.
 8. Obsługa czytelnika ograniczona jest do minimum, tj. do wydania książek – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.
 9. Zwracane książki odkładane są na wyznaczone miejsce. Odizolowane egzemplarze oznaczane są datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania na minimum 2 dni.
 10. W wypożyczalni może jednocześnie przebywać 5 osób.
 11. Uczniowie klas do biblioteki przychodzą z wychowawcą na wcześniej umówioną godzinę.
 12. W czytelni może jednocześnie przebywać 5 uczniów, zajmując co drugie miejsce przy stolikach.

biblioteka szkolna

Udostępnij na: