Biblioteka

,, W bibliotece znajdziesz wszystko czego chcesz, starą prawdę, mądrą bajkę, piękny wiersz”. – Krystyna Wodnicka

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców do korzystania ze zbiorów bibliotecznych i czytelni.

Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

Biblioteka to instytucja kultury, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informacje o tych materiałach. Rolą biblioteki szkolnej jest stworzenie warunków dostępu do informacji, wdrażanie do samodzielnego poszukiwania wiadomości oraz inspirowania do kreatywnego czytania, rozwijania zainteresowań czytelniczych poprzez prowadzone przez nauczyciela zajęcia czytelnicze, plastyczne. Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz inne materiały biblioteczne, które udostępnia uczniom. Zbiory naszej biblioteki liczą ponad 4000 woluminów.

 

Są wśród nich:

-programy nauczania, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne

-lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów

-wybrane propozycje literatury pięknej, popularnej i naukowej

-wydawnictwa informacyjne i naukowe

-wydania ułatwiające pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli

-zbiory multimedialne

-materiały regionalne i lokalne. 

 

 

Godziny pracy biblioteki szkolne

Poniedziałek Wtorek Środa   Czwartek Piątek
14.15-15.15 15.00-17.00 9.50-11.20

14.15-16.15

7.45 – 8.45 9.50-11.20

12.20- 13.20

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij na: