Pedagog

 

 

Godziny pracy

Pani pedagog Lilla Szczerepa

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
12.00 – 15.00 12.15 – 13.25

14.10 – 16.00

9.45 – 11.40 8.00 – 12.30 8.00 – 11.30

PEDAGOG

Kim jest pedagog szkolny i jaką pełni funkcję w szkole?

Podstawową funkcją pedagoga to niesienie profesjonalnej pomocy.
Uczniowie mogą uzyskać pomoc od pedagoga zawsze, gdy borykają się z problemami
których nie potrafią rozwiązać samodzielnie, mają problemy komunikacyjne z rówieśnikami,
borykają się ze złym samopoczuciem lub gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc. Pedagog może
również pomóc uczniom w podjęciu decyzji odnośnie dalszej nauki.
Rozmowy z pedagogiem powinny być świadomym wyborem, a nie koniecznością.

 

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Drodzy Uczniowie…..

Każdy może zwrócić się o pomoc. Postaramy się zrobić wszystko, aby rozwiązać Wasz
problem.

Zapraszamy do gabinetu każdego dnia, a w wyjątkowych sytuacjach wiadomość
można przesłać przez DZIENNIK VULCAN lub uzyskać informację pod numerem telefonu:

15 873 14 24

Do zadania pedagoga należy:

Prowadzenie badań i wszelkich działań mających na celu diagnozowanie uczniów pod
kątem ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych – celem tych badań jest określanie mocnych stron, predyspozycji,
zainteresowań.
Diagnozowanie sytuacji wychowawczej uczniów – zadanie ma na celu rozwiązywanie
problemów wychowawczych, które często są przeszkodą w aktywnym i pełnym uczestnictwie
uczniów w życiu szkoły.
Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich
do rozpoznawanych potrzeb.
Działania profilaktyczne podejmowane z zakresu profilaktyki – organizowanie działań
profilaktycznych.
Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych i zapobieganie zaburzeniom
zachowania – rolą pedagoga jest zadbanie o dobro dziecka – ucznia w szkole.
Prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych – rozwiązywanie
konfliktów szkolnych między uczniami i dążenie do wyjaśnienia sprawy.
Zapewnienie pomocy i wsparcia rodzicom oraz nauczycielom w rozpoznawaniu i
rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

 

Pedagog zobowiązany jest udzielać pomocy całej społeczności szkolnej,

służy radą i rozmową, kiedy zaistnieje taka potrzeba.

 

DROGI UCZNIU

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:
• czujesz, że dzieje się coś złego,
• chcesz z kimś porozmawiać,
• masz problemy rodzinne lub szkolne,
• nie wiesz jak pomóc sobie lub innemu koledze/ koleżance,
• masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

,,Nie ma takiego problemu, którego nie da się rozwiązać
Niektóre z nich wymagają jedynie więcej czasu”.

 

SZANOWNI RODZICE

Pedagog szkolny jest do Waszej dyspozycji.

• Jeżeli potrzebujecie rozmowy gabinet pedagoga jest dla Was otwarty każdego dnia;
• Pamiętajcie, że o problemach swoich dzieci należy głośno i otwarcie mówić, gdyż tylko
wówczas możliwa jest skuteczna pomoc;
• Istnieje możliwość spotkania w dogodnym terminie, po uprzednim kontakcie
telefonicznym pod numerem: 15 873 14 24

 

                      

Udostępnij na: