Szkoła Przysposabiająca do Pracy

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

zaprasza uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Kształcenie obejmuje:

 • zajęcia ogólnorozowjowe;
 • przysposobienie do pracy w zakresie gospodarstwa domowego;
 • prace ogrodnicze;
 • rękodzieło;

Dodatkowo naszym uczniom oferujemy:

 • wycieczki edukacyjne;
 • konkursy;
 • zdobywanie podstawowych, umiejętności niezbędnych w dorosłym życiu.

Co nas wyróżnia?

 • rodzinna i przyjazna atmosfera;
 • poczucie bezpieczeństwa
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów
 • stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju
 • zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną i przyjazną kadrę pedagogiczną
 • wykorzystanie na cele edukacyjne dawnego pałacu otoczonego wiekowym parkiem
 • bezpłatny dowóz uczniów do szkoły.

Zapewniamy opiekę:

 • pedagoga;
 • psychologa;
 • terapeuty;
 • pielęgniarki.
Udostępnij na: