Aktywna tablica

Program „Aktywna tablica”

W roku szkolnym 2021/2022 Specjalna Szkoła Podstawowa w Olbięcinie otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
„Aktywna tablica”. Szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 31226,96 zł, a całkowita wartość inwestycji wyniosła 39033,70 zł.

W ramach programu zakupiono sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne i specjalistyczne oprogramowanie, które posłużą do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Udostępnij na: