Rehabilitant

W naszym Ośrodku rolą fizjoterapeuty jest przede wszystkim niesienie pomocy dzieciom posiadającym deficyty ruchowe.

Do podstawowych obowiązków rehabilitanta należą:

  • rehabilitacja dzieci na podstawie orzeczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznej i zaświadczeń lekarskich,
  • uczestnictwo w terapii grupowej i indywidualnej dzieci objętych rehabilitacją,
  • konsultacje z innymi specjalistami, nauczycielami i rodzicami,
  • prowadzenie dokumentacji w zakresie rehabilitacji.

Zajęcia prowadzone są w małych grupach tworzonych w zależności od typu schorzenia lub indywidualnie.

Zajęcia mają na celu:

  • działać profilaktycznie,
  • eliminować wady postawy,
  • kształtować nawyk prawidłowej postawy,
  • zapewnić wszechstronny rozwój fizyczny.

Zestawy ćwiczeń przygotowywane są i prowadzone przez fizjoterapeutę. Są dostosowane do wieku dzieci, do rodzaju występującej wady oraz realizowania celów korekcyjnych.

                                                                                                                     

Udostępnij na: