Szkoła Branżowa I Stopnia

Zdobywaj wiedzę i doświadczenie z nami!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do Branżowej Szkoły I stopnia.

Kształcimy w zawodach:

 • kucharz;
 • cukiernik;
 • rolnik- ogrodnik;
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

Naszym uczniom oferujemy:

 • praktyki zawodowe z wynagrodzeniem!;
 • wycieczki edukacyjne do zakładów pracy;
 • warsztaty;
 • pokazy;
 • konkursy;
 • możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzające kwalifikacje w zawodzie;
 • zdobywanie umiejętności i doświadczenia niezbędnego do wejścia na rynek pracy.
Udostępnij na: