Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia

Zdobywaj wiedzę i doświadczenie z nami!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do Branżowej Szkoły I Stopnia.

Kształcimy w zawodach:

  • kucharz
  • cukiernik

 

  • ogrodnik

 

Naszym uczniom oferujemy:

  • praktyki zawodowe z wynagrodzeniem!;
  • wycieczki edukacyjne do zakładów pracy;
  • warsztaty;
  • pokazy;
  • konkursy;
  • możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzające kwalifikacje w zawodzie;
  • zdobywanie umiejętności i doświadczenia niezbędnego do wejścia na rynek pracy.
Udostępnij na: