Nauczanie indywidualne

Nauczanie indywidualne jest formą kształcenia dla dzieci, których stan zdrowia nie pozwala na uczęszczanie i przebywanie w szkole. Forma ta niekiedy stosowana jest u uczniów mających trudności w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, sprawiających trudności wychowawcze.

Nauczanie indywidualne organizuje się na czas określony. Dziecko takie na pismo rodziców zostaje przebadane w poradni psychologiczno – pedagogicznej, a po badaniach i analizie dokumentacji specjaliści mogą wydać orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego.

nauczanie indywidualne

Udostępnij na: