Oferta edukacyjna

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jerzego Rudlickiego zaprasza uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do:

  • Specjalnej Szkoły Podstawowej
  • Szkoły Specjalnej Branżowej I Stopnia o kierunkach: kucharz; cukiernik; ogrodnik;
  • Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy;
  • Zespołów Rewalidacyjno-Wychowawczych.

 

ZAPEWNIAMY:

Indywidualizację nauki
Całodobową opiekę – internat bezpłatny!

Opiekę specjalistów: psycholog, pedagog, logopeda, pielęgniarka, rehabilitant

Wynagrodzenie dla uczniów Szkoły Branżowej za odbyte praktyki

Szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych

Bogatą bazę dydaktyczną

Salę Doświadczania Świata

Salę Integracji Sensorycznej

Opiekę świetlicową

Siłownię

Kompleks boisk

Plac zabaw

Zapewniamy dowozy

Jesteśmy placówką, która jest otwarta dla Was całą dobę! Rodzicu jeśli Twoje dziecko ma problemy w nauce – pomożemy je pokonać. Odkryjemy mocne strony i talenty.

ZADZWOŃ 15 873 14 24

NAPISZ sekretariat@oswolbiecin.pl

Udostępnij na: