Internat

Zespół Tańca Nowoczesnego SALTA działający w internacie

Zespół Tańca Nowoczesnego SALTA działający w internacie od 1988 roku. Jego założycielem i opiekunem jest Pani Grażyna Trześniewska. Grupę tworzą dziewczęta i chłopcy w wieku od 12-u do 21 lat. Tancerze prezentują swoje układy taneczne jako formacja taneczna, duety taneczne oraz soliści. Działalność zespołu ma na celu usprawnianie, korygowanie i kompensowanie zaburzonych funkcji dziecka, budzenie wiary we własne możliwości, przełamywanie onieśmielenia i wstydu, rozwijanie zdolności i zainteresowań. SALTA prezentuje swój dorobek podczas wielu imprez o charakterze artystycznym na szczeblu lokalnym, powiatowym i wojewódzkim. Dzięki udziałowi w Zespole nasi wychowankowie mogą w pełni rozwijać swoje uzdolnienia muzyczne a także przełamywać własne słabości i zahamowania. Mogą w sposób optymalny integrować się ze środowiskiem ludzi pełnosprawnych.

 

Udostępnij na: