Drodzy Ósmoklasiści

Egzamin ósmoklasisty

w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Olbięcinie

 • 16 czerwca 2020 (wtorek), godz. 9:00 – język polski
 • 17 czerwca 2020 (środa), godz. 9:00 – matematyka
 • 18 czerwca 2020 (czwartek), godz. 9:00 – język angielski

 

Drogi Ósmoklasisto przed przystąpieniem do egzaminu

powinieneś/powinnaś wiedzieć i pamiętać, że:

 • na egzamin możesz przyjść wyłącznie jako osoba zdrowa, tj. bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;
 • nie możesz przyjść na egzamin, jeżeli przebywasz w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam/sama jesteś objęty(a) kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych;
 • Twój rodzic/prawny opiekun nie może wejść w dniach egzaminu na teren szkoły, (z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się);
 • na egzaminy nie powinieneś/nie powinnaś wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek;
 • na egzaminie jesteś zobowiązany(a) do korzystania z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla itd. Nie możesz pożyczać przyborów od innych zdających.
 • nie otrzymasz w szkole wody do picia; na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą;
 • czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, jesteś zobowiązany(a) zachować odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos;
 • na teren szkoły możesz wejść wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku, jeśli ze względów zdrowotnych nie możesz zakrywać ust i nosa maseczką);
 • podczas pisania egzaminu (kiedy przebywasz w sali egzaminacyjnej) możesz mieć odkryte usta i nos;
 • jesteś zobowiązany(a) zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) masz obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do Ciebie nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez Ciebie pytanie; wychodzisz do toalety; kończysz pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzisz z sali egzaminacyjnej;
 • jeśli ze względów zdrowotnych nie możesz zakrywać ust i nosa maseczką, możesz wówczas nosić przyłbicę;
 • jeśli ze względów zdrowotnych nie możesz zakrywać ust i nosa, powinieneś (powinnaś) zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.;
 • z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa sanitarnego powinieneś (powinnaś) unikać dołączania do innych zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu;
 • wrażeniami po egzaminie dziel się z innymi zdającymi z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, bezwzględnie unikaj spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły;
 • możesz opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończyłeś/aś pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli skończyłeś/aś pracę z arkuszem egzaminacyjnym) nie opuszczasz sali egzaminacyjnej;
 • nie możesz opuścić sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi);
 • zawsze pamiętaj o przestrzeganiu szkolnej procedury postępowania na wypadek wystąpienia COVID-19, w tym o regularnym myciu oraz dezynfekowaniu rąk.
Udostępnij na: