Harmonogram odbioru świadectw

Szanowni Państwo.

  1. Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej zajęcia dydaktyczne w naszej placówce zawieszone są do dnia 26 czerwca 2020 r. W związku z tym, do końca roku szkolnego, kształcenie, przebiegało będzie w sposób zdalny.
  2. Przypominamy uczniom klasy VIII, że w dniach 16, 17, 18 czerwca 2020 roku, w sali gimnastycznej (z zachowaniem ostrożności i wszelkich procedur bezpieczeństwa) odbędzie się egzamin ósmoklasisty..
  3. Uczniowie naszej szkoły będą mogli odebrać świadectwa w dniu zakończenia roku szkolnego tj. 26 czerwca 2020 r. (piątek) w godzinach 8.00-13.00.
  4. Z uwagi na bezpieczeństwo i zachowanie ostrożności przedstawiam Państwu organizację odbioru świadectw w dniu zakończenia roku szkolnego 2019/2020

 

W dniu 26.06.2020 r. (piątek) otwarte będą trzy wejścia do Ośrodka, przy których będą pełnione dyżury. Jedno wejście główne do budynku SOSW przynależne będzie uczniom Szkoły Podstawowej. Do drugiego wejścia od strony kuchni  kierowani będą uczniowie Szkoły Branżowej. Do trzeciego wejścia od strony parkingu przy hali  kierowani będą uczniowie Szkoły Branżowej oraz uczniowie klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Osoby dyżurujące będą miały za zadanie kierować uczniów (z poszczególnych klas) po odbiór świadectw do wyznaczonych miejsc zgodnie z Procedurami Bezpieczeństwa.

Miejsca odbioru świadectw:

  • Szkoła Podstawowa korytarz szkolny  W tym miejscu świadectwa będą rozdawali następujący wychowawcy klas: p.B. Drewniak od 9.00-do 10.00 p. J.Koniarz 10.30-11.30
  • Szkoła Podstawowa korytarz dolny- W tym miejscu świadectwa, zaświadczenia będą rozdawali następujący wychowawcy klas: p L.Kalinowska 8.00-8.30  p.A.Socha 9.00-10.30

Uwaga!

Absolwenci , Uczniowie, Rodzice/Prawni opiekunowie  Szkoły Podstawowej proszeni są o złożenie podpisu w rejestrze wydanych przez szkołę świadectw.

  • Branżowa Szkoła I stopnia oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy –hala gimnastyczna budynek Branżowej Szkoły I Stopnia, stołówka szkolna, korytarz Szkoła Branżowa. W tym miejscu świadectwa będą rozdawali następujący wychowawcy klas:

hala gimnastyczna: A. Zdolska 7.00-9.00,p.G.Szczesiak 9.30-11.30 p. E. Najs 12.00-13.00

stołówka: p.B.Kuśmierczyk 7.00-9.00 p. D.Osojca 9.30-11.30 p. E.Sidorowicz 12.00-13.00

korytarz: Szkoła Branżowa: 8.00-10.00 p. K .Wilczyńska.

Uwaga!

Absolwenci, pełnoletni uczniowie Szkoły Branżowej I Stopnia i  Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, Rodzice /Opiekunowie prawni proszeni są o zgłoszenie się do wychowawców celem złożenia podpisu w rejestrze wydanych przez szkołę świadectw.

 Wychowawcy  proszeni są o dostosowanie  godziny  w ramach wyznaczonego czasu do każdego ucznia.

Prosimy o przestrzeganie wyznaczonych godzin  dla własnego i innych bezpieczeństwa!

Z poważaniem

                                                                                                                                                                Dyrektor SOSW Olbięcin

Udostępnij na: