XX POWIATOWA OLIMPIADA WIEDZY O ZDROWIU

7 grudnia została rozstrzygnięta

XX POWIATOWA OLIMPIADA WIEDZY O ZDROWIU

Organizatorami konkursu byli: Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kraśniku, NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień w Kraśniku, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku oraz Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Kraśniku.

Olimpiada dotyczyła chorób tarczycy, chorób zakaźnych, HIV/AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową, cyberprzemocy oraz uzależnień, umiejętności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie ze szkół ponadpodstawowych powiatu kraśnickiego.

Nasi uczniowie ze Szkoły Branżowej I Stopnia reprezentowali Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Jerzego Rudlickiego w Olbięcinie zostali wyróżnieni:

  1. Czachór Zofia
  2. Kasica Wiktoria
  3. Kołodziej Amelia
Udostępnij na: