Nasza sala SI

Nasza Sala Integracji Sensorycznej jest przeznaczona do prowadzenia zajęć terapeutycznych. Są to zajęcia, których celem jest poprawa funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór i przetwarzanie bodźców zmysłowych.
Dzięki terapii dziecko może poprawić:
– funkcjonowanie emocjonalne,
– uwagę i koncentrację,
– zdolności wzrokowe i słuchowe
– sprawność w zakresie dużej i małej motoryki,
– samoświadomość i samoocenę.
Udostępnij na: