Bez kategorii

List Ministra Edukacji Narodowej na zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Przekazuję list Ministra Edukacji Narodowej z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020.

W liście minister Dariusz Piontkowski dziękuje dyrektorom i nauczycielom za profesjonalne i pełne zaangażowania wykonywanie obowiązków zawodowych, szczególnie w okresie kształcenia na odległość. Składa również życzenia spokojnych i bezpiecznych wakacji.

Z wyrazami szacunku

Anna Ostrowska

Rzecznik Prasowy MEN

List Ministra Edukacji Narodowej-zakończenie roku szkolnego 2019-2020

Udostępnij na:

Harmonogram odbioru świadectw

Szanowni Państwo.

 1. Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej zajęcia dydaktyczne w naszej placówce zawieszone są do dnia 26 czerwca 2020 r. W związku z tym, do końca roku szkolnego, kształcenie, przebiegało będzie w sposób zdalny.
 2. Przypominamy uczniom klasy VIII, że w dniach 16, 17, 18 czerwca 2020 roku, w sali gimnastycznej (z zachowaniem ostrożności i wszelkich procedur bezpieczeństwa) odbędzie się egzamin ósmoklasisty..
 3. Uczniowie naszej szkoły będą mogli odebrać świadectwa w dniu zakończenia roku szkolnego tj. 26 czerwca 2020 r. (piątek) w godzinach 8.00-13.00.
 4. Z uwagi na bezpieczeństwo i zachowanie ostrożności przedstawiam Państwu organizację odbioru świadectw w dniu zakończenia roku szkolnego 2019/2020

 

W dniu 26.06.2020 r. (piątek) otwarte będą trzy wejścia do Ośrodka, przy których będą pełnione dyżury. Jedno wejście główne do budynku SOSW przynależne będzie uczniom Szkoły Podstawowej. Do drugiego wejścia od strony kuchni  kierowani będą uczniowie Szkoły Branżowej. Do trzeciego wejścia od strony parkingu przy hali  kierowani będą uczniowie Szkoły Branżowej oraz uczniowie klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Osoby dyżurujące będą miały za zadanie kierować uczniów (z poszczególnych klas) po odbiór świadectw do wyznaczonych miejsc zgodnie z Procedurami Bezpieczeństwa.

Miejsca odbioru świadectw:

 • Szkoła Podstawowa korytarz szkolny  W tym miejscu świadectwa będą rozdawali następujący wychowawcy klas: p.B. Drewniak od 9.00-do 10.00 p. J.Koniarz 10.30-11.30
 • Szkoła Podstawowa korytarz dolny- W tym miejscu świadectwa, zaświadczenia będą rozdawali następujący wychowawcy klas: p L.Kalinowska 8.00-8.30  p.A.Socha 9.00-10.30

Uwaga!

Absolwenci , Uczniowie, Rodzice/Prawni opiekunowie  Szkoły Podstawowej proszeni są o złożenie podpisu w rejestrze wydanych przez szkołę świadectw.

 • Branżowa Szkoła I stopnia oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy –hala gimnastyczna budynek Branżowej Szkoły I Stopnia, stołówka szkolna, korytarz Szkoła Branżowa. W tym miejscu świadectwa będą rozdawali następujący wychowawcy klas:

hala gimnastyczna: A. Zdolska 7.00-9.00,p.G.Szczesiak 9.30-11.30 p. E. Najs 12.00-13.00

stołówka: p.B.Kuśmierczyk 7.00-9.00 p. D.Osojca 9.30-11.30 p. E.Sidorowicz 12.00-13.00

korytarz: Szkoła Branżowa: 8.00-10.00 p. K .Wilczyńska.

Uwaga!

Absolwenci, pełnoletni uczniowie Szkoły Branżowej I Stopnia i  Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, Rodzice /Opiekunowie prawni proszeni są o zgłoszenie się do wychowawców celem złożenia podpisu w rejestrze wydanych przez szkołę świadectw.

 Wychowawcy  proszeni są o dostosowanie  godziny  w ramach wyznaczonego czasu do każdego ucznia.

Prosimy o przestrzeganie wyznaczonych godzin  dla własnego i innych bezpieczeństwa!

Z poważaniem

                                                                                                                                                                Dyrektor SOSW Olbięcin

Udostępnij na:

Drodzy Ósmoklasiści

Egzamin ósmoklasisty

w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Olbięcinie

 • 16 czerwca 2020 (wtorek), godz. 9:00 – język polski
 • 17 czerwca 2020 (środa), godz. 9:00 – matematyka
 • 18 czerwca 2020 (czwartek), godz. 9:00 – język angielski

 

Drogi Ósmoklasisto przed przystąpieniem do egzaminu

powinieneś/powinnaś wiedzieć i pamiętać, że:

 • na egzamin możesz przyjść wyłącznie jako osoba zdrowa, tj. bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;
 • nie możesz przyjść na egzamin, jeżeli przebywasz w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam/sama jesteś objęty(a) kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych;
 • Twój rodzic/prawny opiekun nie może wejść w dniach egzaminu na teren szkoły, (z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się);
 • na egzaminy nie powinieneś/nie powinnaś wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek;
 • na egzaminie jesteś zobowiązany(a) do korzystania z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla itd. Nie możesz pożyczać przyborów od innych zdających.
 • nie otrzymasz w szkole wody do picia; na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą;
 • czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, jesteś zobowiązany(a) zachować odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos;
 • na teren szkoły możesz wejść wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku, jeśli ze względów zdrowotnych nie możesz zakrywać ust i nosa maseczką);
 • podczas pisania egzaminu (kiedy przebywasz w sali egzaminacyjnej) możesz mieć odkryte usta i nos;
 • jesteś zobowiązany(a) zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) masz obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do Ciebie nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez Ciebie pytanie; wychodzisz do toalety; kończysz pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzisz z sali egzaminacyjnej;
 • jeśli ze względów zdrowotnych nie możesz zakrywać ust i nosa maseczką, możesz wówczas nosić przyłbicę;
 • jeśli ze względów zdrowotnych nie możesz zakrywać ust i nosa, powinieneś (powinnaś) zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.;
 • z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa sanitarnego powinieneś (powinnaś) unikać dołączania do innych zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu;
 • wrażeniami po egzaminie dziel się z innymi zdającymi z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, bezwzględnie unikaj spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły;
 • możesz opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończyłeś/aś pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli skończyłeś/aś pracę z arkuszem egzaminacyjnym) nie opuszczasz sali egzaminacyjnej;
 • nie możesz opuścić sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi);
 • zawsze pamiętaj o przestrzeganiu szkolnej procedury postępowania na wypadek wystąpienia COVID-19, w tym o regularnym myciu oraz dezynfekowaniu rąk.
Udostępnij na: