3 Maj

 

Uroczysta akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.
 
Szkoła to taki niewielki świat. Są tu radości i smutki, porządki i nieporządki. Gdy bardzo chcemy, to z nieporządków możemy zrobić porządki, ze smutków radości, a nawet z niedobrych serc mogą zrobić się czułe, wrażliwe serca. Dużo wymaga to wysiłku.
 
Polska to także nasz świat. I tu także są dobre i niedobre serca, radości i smutki, sukcesy i porażki. Każdy porządek, żeby był trwały, musi być spisany i na papierze i w sercach. Na papierze, żeby ludzie nie zapomnieli, w sercach, żeby życzliwie i wytrwale te porządki spełniali. Nasza szkoła swój porządek spisany ma na papierze w postaci regulaminu. Polska także ma swój spisany porządek państwowy, czyli Konstytucję, bo tak się ustawa nazywa.
 
Rocznice uchwalenia Konstytucji 3 maja nazywamy świętem wolności i radości. Już nasi przodkowie rozumieli, co znaczy wolność, naród, ojczyzna…
Słowa tak ważne dla każdego Polaka.
Udostępnij na: