Konferencja

 

Dnia 28 lutego w naszym Ośrodku odbyła się Konferencja pt.: ” Wsparcie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną”. W centrum uwagi był uczeń i wychowanek, a następnie absolwent kształcenia specjalnego. Konferencja była objęta honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Starosty Kraśnickiego Pana Pawła Kudrela.
 
Zaproszenie na Konferencję przyjęli dostojni goście :
 
– Pani Anna Baluch – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
– Pan Krzysztof Staruch – Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie,
– Pani Agnieszka Kuś i Pani Beata Krzywicka – Nowosad reprezentujące Oddział Lubelski PFRON,
– Pani Anna Grzesik – Dyrektor Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kozienicach,
– Pani Elżbieta Barszcz – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie,
– Pani Beata Rudzka – Dyrektor Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu,
– Pani Anna Niekra – Dyrektor Zespół Szkół Specjalnych w Kraśniku.
 
Współorganizatorem Konferencji było Stowarzyszenie “KAŻDY MA SZANSĘ ” działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Olbięcinie. W spotkaniu uczestniczyli rodzice i opiekunowie wychowanków SOSW w Olbięcinie.
 
Z wielkim uznaniem spotkały się wystąpienia Prelegentów :
– Pani Marii Słota – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku,
– Pani Joanny Wnuk oraz Pana Jakuba Michalskiego – psychologów z Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w Kraśniku,
– Pana Adama Gąska – nauczyciela z SOSW w Olbięcinie,
– Pani Anny Radziwiłko – psycholog z Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie,
– Pana Ryszard Zawadowski – Prezesa Stowarzyszenia Pamięć św. Jana Pawła II,
– Księdza Ryszarda Ostasz – Proboszcza Parafii Tuczępy.
 
W Konferencji wzięli udział dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy szkół powiatu kraśnickiego oraz z instytucji opiekuńczo – wychowawczych z Kraśnika, Gościeradowa i Janowa Lubelskiego.
 
Potwierdzeniem potrzeby organizacji Konferencji były liczne podziękowania i słowa uznania od uczestników.
Bo przecież jak mawiał św. Jan Paweł II
” niepełnosprawność nie jest ostatnim słowem w życiu. Ostatnim słowem jest miłość Twoja, moja, nasza miłość, która nadaje życiu sens”.
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestnikom wydarzenia i życzymy powodzenia w działaniach
na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.
Udostępnij na: