Narodowe Święto Niepodległości

 
“Bo wolność krzyżami się mierzy …” –
Narodowe Święto Niepodległości
 
 
9 listopada 2023 roku w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Olbięcinie odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości na pamiątkę rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
 
Dzień ten jest dla nas wszystkich ważną lekcją patriotyzmu i historii. Uczestnicząc w obchodach dajemy wyraz pamięci o tych, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnym kraju.
Szkolne uroczystości poprzedziły: Msza Święta w intencji Ojczyzny, która odbyła się w naszym parafialnym kościele oraz złożenie wieńców i zapalenie zniczy na “Skwerze Piłsudskiego”.
Sama akademia pozwoliła nam wrócić myślami do ciężkich czasów, kiedy to Polska walczyła o to, żeby być Polską. Uczniowie recytowali wiersze i śpiewali piękne pieśni patriotyczne.
W ramach obchodów zorganizowany został konkurs plastyczny oraz Bal Niepodległości.
Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż podczas uroczystości proboszcz naszej parafii ks. dziekan Henryk Bogdanienko został odznaczony medalem Św. Jana Pawła II w dowód uznania za szczególne zasługi w upamiętnianiu Pontyfiktu naszego Papieża. Medal wręczył Pan Ryszard Zawadowski.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy swoją obecnością uświetnili uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości w Olbięcinie:
– Panu gen. pil. dr inż. Ryszard Hać
– Panu Ryszardowi Zawadowskiemu – Prezesowi Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II,
– Pani Anna Baluch (która rownież reprezentowała Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego),
– Panu Michał Stawiarski – Prezesowi Stowarzyszenia Wschód Lubelskich SERC
(który reprezentował również Panią Europoseł Beatę Mazurek),
– Panu Markowi Kołtun – Członkowi Zarządu Powiatu Kraśnickiego (który reprezentował Pana Starostę Pawła Kudrel),
– Pani Agnieszce Skrok , która reprezentowała Pana Posła Kazimierza Chomę,
– Panu Jerzemu Rak – kierownikowi Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gościeradowie
– Pani Elżbiecie Spyra – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie,
– Pani Annie Pecka – Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej “Promyk”
Dziękujemy za przybycie rodzicom i opiekunom naszym Wychowanków.
 
 
WYSTĘPY ARTYSTYCZNE DOSTĘPNE NA NASZEJ STERONIE NA FACEBOOKU:
 
 
 
Udostępnij na: