Spotkanie z rodzicami

 
Wywiadówka – rozwijamy współpracę z rodzicami.
 
28 kwietnia w naszej szkole odbyło się spotkanie Rodziców z Dyrekcją i Nauczycielami. Odbyło się w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze, w naszej kawiarence szkolnej. Młodzież ze Szkoły Branżowej wraz z Nauczycielami Praktycznej Nauki Zawodu przygotowała słodki poczęstunek. Dyrekcja przedstawiła bieżącą ofertę szkoły, opowiedziała o postępach w nauce, osiągnięciach uczniów, o wydarzeniach i wycieczkach jakie miały miejsce w naszym Ośrodku. O oczekiwaniach, problemach i możliwościach wsparcia ucznia. Następnie każdy wychowawca przeprowadził spotkania w klasach.
 
Takie “wywiadówki” są bardzo istotne i potrzebne w funkcjonowaniu szkoły, ponieważ Rodzice to ważna grupa w naszej społeczności, która ma znaczący wpływ na działania wychowawcze, profilaktyczne i społeczne.
 
Udostępnij na: