Wizyta w IPN

 
Nasze obchody Dnia Patrona trwały do dziś.
 
Uczniowie wybrali się do lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie wzięli udział w bardzo interesującej prezentacji o polskich wynalazcach i uczonych, którzy wiele wnieśli w rozwój naszego kraju i świata oraz przyczynili się do jego zmiany. Wśród nich wymieniony został Nasz Patron – Jerzy Rudlicki. Cieszymy się, że pamięć o tak zasłużonym człowieku, nie zginęła. Wycieczka była doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu historii.
 
Udostępnij na: