Wspólne kolędowanie

 

Celem przeglądu jest kultywowanie tradycji wspólnego śpiewania najpiękniejszych kolęd

i pastorałek oraz  integrowanie się uczniów, personelu i rodziców/opiekunów.

Udostępnij na: