Laboratoria przyszłości – zajęcia kulinarne

Laboratoria przyszłości.
 
Zajęcia kulinarne to :
👉 kształtowanie zdrowych nawyków żywienia,
👉 poznawanie i stosowanie zasad higieny osobistej podczas przyrządzania posiłków,
👉 doskonalenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem AGD,
👉 integracja grupy, wzmacnianie wiary we własne możliwości,
👉 kształcenie umiejętności samodzielnego przygotowywania posiłków,
👉 umiejętność nakrywania do stołu oraz kulturalnego zachowywania się przy stole.
To tylko część wiedzy jaką nasi uczniowie nabywają podczas zajęć z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu.
 
Udostępnij na: