Pomagamy

Odpowiedzieliśmy na prośbę SOSW Dorohusk. Po dary przyjechał dyrektor SOSW Kębło. Współpracujemy i wspieramy się, tym razem na rzecz ukraińskich matek i dzieci.

Udostępnij na: