13 grudnia 2021 P A M I Ę T A M Y !!!

13 grudnia 2021 – 40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
P A M I Ę T A M Y !!!
Nasza szkoła włączyła się w ważną i niezwykle symboliczną inicjatywę. O godzinie 19.30 w naszych oknach rozbłysły świece na znak pamięci o ofiarach stanu wojennego i osobach prześladowanych przez reżim komunistyczny.
Akcja nawiązała do gestu, jakim na początku lat 80 Polacy, a także inni mieszkańcy wolnego świata wyrażali sprzeciw wobec brutalnej polityki władz PRL.
Udostępnij na: