,,AKCJA CZERWONA KOKARDKA NA ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS!”

1 grudnia ,,AKCJA CZERWONA KOKARDA”

Nasza Placówka przy współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektem Sanitarnym w Kraśniku włączyła się w autorską akcję viralową pt.

,,AKCJA CZERWONA KOKARDKA NA ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS!”

Czerwona kokarda – symbol solidarności  z chorymi na HIV AIDS i z ich bliskimi akcja ma na celu budowanie świadomości.

1 grudnia Światowy Dzień AIDS został ustanowiony przez zgromadzenie Ogólne ONZ w 1988 roku, by zwrócić uwagę świata na problemy wynikające z epidemii HIV/AIDS.

HIV to ludzki wirus upośledzenia (niedoboru) odporności. Może wywołać zespół nabytego upośledzenia  odporności – AIDS. Ze względu na skalę zakażeń i tempo rozprzestrzeniania się wirusa epidemia HIV/AIDS jest jednym z priorytetowych  zagadnień zdrowia publicznego, schorzenie to wymaga natychmiastowego działania.

Główne powody zakażenia to brak wiedzy na temat możliwych dróg zakażenia oraz ignorowanie ryzyka zakażenia. Epidemia HIV to problem wciąż aktualny.  Rozwiązanie tego problemu wymaga ustawicznych działań na rzecz poznania i upowszechniania rzetelnych informacji na temat HIV/AIDS oraz sposobów ograniczania ryzyka zakażenia, wykonywania testów w kierunku HIV, odpowiedniego leczenia. Wymaga również postępowania bez uprzedzeń w życiu prywatnym i zawodowym oraz naszej solidarności z osobami zakażonymi.

Osoby żyjące z HIV są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i powinny mieć możliwość życia i pracy w swoim środowisku, pamiętając równocześnie o obowiązku ochrony innych przed zakażeniem.

Udostępnij na: