Zaproszenie

Setna rocznica wizyty Marszałka Józefa Piłsudskiego w Olbięcinie.

23 marca 1921 roku Józef Piłsudski odwiedził Olbięcin. Wizyta związana była z odznaczeniem sztandaru 7-go Pułku Ułanów Lubelskich Orderem Wojennym Virtuti Militari. Wybór ziemi kraśnickiej dla tak ważnych uroczystości wiązał się z podziękowaniem dla miejscowej ludności za wkład wniesiony w odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Po zwycięstwie w wojnie polsko-bolszewickiej powracający z frontu ułani 7-go pułku rozlokowani zostali we wsiach wokół Kraśnika. Dowództwo pułku zagościło w Olbięcinie – w majątku należącym wówczas do Marii i Sylwiusza Szczycińskich (obecnie znajduje się tu Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jerzego Rudlickiego). Uroczystości odznaczania sztandaru oraz 60 oficerów i ułanów pułku odbyły się w Kraśniku. Po ich zakończeniu Marszałek Józef Piłsudski przybył wraz z delegacjami i gośćmi do Olbięcina – do majątku państwa Szczycińskich na bankiet. Spotkanie było bardzo uroczyste. Gospodarze, oficerowie pułku i zaproszeni goście przyjmowali Marszałka w bardzo miłej atmosferze. Naczelnik tryskał humorem, doskonale się czuł w Olbięcinie. Prowadził ożywione rozmowy oraz wygłosił piękne przemówienie do przedstawicieli społeczeństwa Lubelszczyzny. Całe spotkanie upłynęło w braterskiej atmosferze, budowanej przez życzliwych gospodarzy. Po tych uroczystościach Piłsudski wyjechał do Warszawy.

Udostępnij na: