Ćwiczenia ewakuacyjne – 26. 11. 2020 r.

26 listopada 2020 roku w naszym Ośrodku odbyły się praktyczne ćwiczenia w zakresie ewakuacji osób, które znajdowały się w budynkach szkolnych. O godzinie 10.05 został włączony alarm dźwiękowy, informujący o ewakuacji. Wszystkie osoby – uczniowie, nauczyciele, dyrekcja oraz pracownicy niepedagogiczni opuścili szkolne mury i udali się do punktu zbiórki, gdzie przekazano wyznaczonej osobie meldunki o stanie liczebnym podopiecznych oraz pracowników. Ćwiczenia w tym roku odbyły się w specyficznej sytuacji jaką jest pandemia koronawirusa, aczkolwiek przebiegły spokojnie i bardzo sprawnie. Wszyscy wyszli najbliższymi, oznaczonymi wyjściami ewakuacyjnymi oraz ustawili się w bezpiecznej odległości od siebie. Nasz Ośrodek z godnie z przepisami co roku przeprowadza tego typu ćwiczenia, które oswajają młodzież i dorosłych z hipotetyczną sytuacją niebezpieczną, co pozytywnie wpływa na właściwe zachowania, świadomość dbania o własne życie i innych, a także wdraża do odpowiedzialnego podejmowania decyzji.

Udostępnij na: