Ważna informacja!

W porozumieniu z Organem Prowadzącym Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. J. Rudlickiego w Olbięcinie

informuje, że w związku z występującym zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym koronawirusem

zawiesza zajęcia lekcyjne do dnia 25 marca 2020 roku.

Udostępnij na: