Targi Pracy

W dniu 22 listopada 2019 r. uczniowie branżowej szkoły I stopnia w SOSW w Olbięcinie uczestniczyli w Targach Pracy. Organizatorami Targów Pracy w Kraśniku była Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej przy wsparciu Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie oraz ZS nr 3 w Kraśniku.

Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z ofertami pracy, skorzystać z porad doradców zawodowych, poznać dostępne oferty szkoleniowe oraz uzyskać informacje na temat możliwości wsparcia finansowego na uruchomienie biznesu za pośrednictwem LGD Kraśnik i innych instytucji.

Nasi uczniowie byli zainteresowani możliwościami kontynuowania nauki w liceum uzupełniającym w Żaku oraz w ZS nr 3, zaciekawiła ich  też praca w straży pożarnej i w policji. Skorzystali z informacji i materiałów przedstawionych przez doradcę zawodowego.

Udostępnij na: