II część warsztatów artystyczno – terapeutycznych dla dzieci i młodzieży teatru „Mlekołaki”

W dniu 23 maja 2019 roku w SOSW w Olbięcinie odbyła się II część warsztatów artystyczno – terapeutycznych dla dzieci i młodzieży teatru „Mlekołaki”. Warsztaty odbyły się dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Kraśniku. Czternastoosobowa grupa teatralna miała możliwość uczestnictwa w profesjonalnych zajęciach artystyczno – terapeutycznych prowadzonych przez terapeutę, aktora i reżysera teatru H. Ch. Andersena w Lublinie p, Michała Zgieta. Nasi podopieczni mieli możliwość kulturalnego spędzania czasu wolnego i doświadczania radości płynącej z zespołowego działania.

Udostępnij na: